» Forma kurzov
1. Otvorená forma vzdelávacích kurzov je prístupná pre ľubovoľného klienta, ktorý sa chce zúčastniť vzdelávaco-tréningového kurzu organizovaného našou spoločnosťou. Pri takomto otvorenom tréningovom kurze absolvent získa nielen zručnosti a vedomosti pomocou výcviku, ale získa aj nové priateľstvá, ale čo je v obchode najviac cenené, nové kontakty z rôznych ekonomických oblastí, ktoré môžu pomôcť rozvoju vašej firmy alebo spoločnosti, pripadne nového lukratívneho zamestnania.

2. Uzavretá forma vzdelávacích tréningových kurzov je vhodná pre firmy, ktoré majú záujem o vzdelávanie a výcvik svojich zamestnancov. Firmám môžeme ponúknuť už vytvorené vzdelávaco-tréningové kurzy, alebo vytvoriť nové podľa špecializovaných požiadaviek.


Duall training centrum organizuje 1-dňové, 2-dňové, 3-dňové vzdelávaco-tréningové kurzy.

Vzdelávaco-tréningové kurzy 1-dňové /basic/ sú veľmi výhodné z časového i ekonomického hľadiska. Poskytujú frekventantovi tie najdôležitejšie informácie o zvolenej oblasti, kde je učenie upevňované zrýchlenou zážitkovou a skúsenostnou formou skupinového tréningu. V skupine sa podporuje skupinová interakcia ako aj skupinová dynamika.

Vzdelávaco-tréningové kurzy 2-dňové /medium/ sú vhodné pre frekventantov, ktorí majú v danej téme skúsenosti, len chcú upevniť a zdokonaliť svoje vedomosti, pripadne rozšíriť uhol svojich vedomostí. Kurzy sú koncipované tak, aby zašli hlbšie do zvolenej problematiky. Samozrejmosťou je podpora skupinovej dynamiky a skupinovej interakcie.

Vzdelávaco-tréningové kurzy 3-dňové /progressiv/ sú určené pre náročných, problematiky znalých klientov, ktorí chcú komplexne rozšíriť, zdokonaliť svoje vedomosti a nemajú problém s náročnosťou výcvikových metód a majú záujem o širokospektrálny pohľad do problematiky. Silná podpora skupinovej interakcie a skupinovej dynamiky.

[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]