» Vzdelávací Fit Program
Duall training centrum ponúka pre firmy a organizácie špeciálny Vzdelávací Fit program. Program obsahuje prvky vzdelávania a aktívneho odpočinku spojeného s regeneráciou. Je určený pre pracovníkov a kolektívy, ktorý majú záujem zlepšiť sa v sociálnych zručnostiach a pritom obnoviť svoj fyzický fond. Program je jedinečným skĺbením mentálneho a fyzického tréningu.

Druhy Vzdelávacích Fit programov:

» Teamová spolupráca a pozitívna skupinová kohézia + Fit program
» Zlepšenie komunikačných techník + Fit program

Vzdelávací Fit program pozostáva z dvoch častí:

A, Vzdelávacia časť
Teamová spolupráca a pozitívna skupinová kohézia
Program je určený pre firmy a spoločnosti, ktoré od svojich pracovníkov vyžadujú teamovú spoluprácu, jednoliaty efektívne spolupracujúci kolektív, ktorý by mohol spĺňať náročné prekážky vedúce k prosperite a prekonaní konkurencie vlastnými silami.

Zlepšenie komunikačných techník
Program je určený pre všetky firmy a organizácie, ktorých úspech závisí aj od komunikačných schopností zamestnancov. V našich vzdelávacích programoch sa budeme snažiť precvičiť základné komunikačné techniky /verbálna, neverbálna komunikácia/.

B, Relaxačná časť

Aktívna zložka, pozostávajúca zo špeciálnej Pilatesovej techniky - jedná sa harmonizačný cvičebný program na odstraňovanie svalovej nerovnováhy, bolesti chrbta, celkovej únavy a vytvorenie aktívneho svalového tonusu.

Pasívna zložka, pozostáva z aromatických masáží /30´/ alebo rašelinových zábalov, bazénu a sauny.

Vzdelávací Fit Program zahŕňa:
špičkový lektor na vzdelávací program /4 hodiny/ z ČR, študijné materiály, prenájom miestnosti, občerstvenie počas kurzu /v prípade záujmu možnosť obedu/, profesionálny inštruktor na Pilates, diplomovaný fyzioterapeut na masáže a zábaly, vstup do bazénu a sauny.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]