» Špeciálne programy
Špeciálne programy pre top managment

Profesionálna príprava pre top managment systémom face to face zameraný na podporu teamu - supporting.

Kurz sa skladá z dvoch samostatných častí, ktoré na seba kontinuálne nadväzujú. Kurz prebieha špeciálnou výukovou formou face to face. Kurzu sa zúčastňujú max. dvaja účastníci a náš lektor. Kurz je vedený neustálou konfrontáciou, komunikáciou face to face /tvárou v tvár/ lektor - klient. Takýmto spôsob chceme zvýšiť efektivitu výučby na maximum.

Blok č.1

Základné východiská úspechu: supporting - podpora svojho teamu

» schopnosti a vlastnosti managera
» princípy komunikačnej podpory svojho teamu, chyby v komunikácii medzi členmi teamu - cesty k odstráneniu problémov, verbálna, neverbálna - komunikácia na úrovni top manager zameraného na podporu skupiny
» prvky marketingovej komunikácie
» prvky úspešnej štruktúry vyjednávania, zákony obchodnej komunikácie v činnosti top manager so zameraním na podporu skupiny

Blok č.2

Klient firmy a rôzne prístupy ku klientovi

» supporting - podpora svojho teamu smerom k získaniu zákazníka
» cieľové skupiny zákazníkov, prospekting - cvičenie
» kde a ako vyhľadať zákazníkov - workschop
» kontaktovanie a komunikácia potencionálneho zákazníka z pozície top manager/key account manager
» komunikačné rozdiely podľa typu klienta a pracovnej pozície z pohľadu top manager/key account manager

Špeciálny individuálny kurz zameraný na sebaprezentáciu, komunikačné a predajné techniky realizovaný systémom face to face.

Kurz sa skladá z dvoch samostatných častí, ktoré na seba kontinuálne nadväzujú. Kurz prebieha špeciálnou výukovou formou face to face. Kurzu sa zúčastňuje len klient a náš lektor. Kurz je realizovaný neustálou konfrontáciou, komunikáciou face to face /tvárou v tvár/ lektor - klient. Takýmto spôsobom chceme zvýšiť efektivitu výučby na maximum.

Blok č.1

Základné východiská úspechu: sebaprezentácia, komunikácia

» základné princípy úspešnej sebaprezentácie. Princípy umenia self biznis v praxi, umenie predaja vlastného self produktu.

» základy komunikácie: verbálna, neverbálna komunikácia a jej všetky aktívne prvky, komunikačné omyly a vyhýbanie sa problémovým oblastiam - objasnenie komunikačných kanálov a komunikačných typov, zákony obchodnej komunikácie v komunikačných štruktúrach.

Blok č.2

Komunikačné a predajné techniky, prezentačné techniky

» proces komunikácie, neverbálna komunikácia pri obchodnom jednaní, práca s otázkami, aktívne počúvanie

» aktívny predaj - postup predaja - základné postupy pri predaji, nácvik argumentácie, reakcie na otázky, umenie zvládať námietky, umenie správnej formulácie

» základné prezentačné princípy - verbálny prejav, komunikačný prejav, neverbálne aspekty prezentácie, umenie úspešne zapôsobiť na okolie, nácvik vzbudenia dôvery, základy rétoriky, základné princípy prejavu

[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]