» Outdoorové tréningy
Outdoorové tréningy predstavujú jednu z efektívnych metód zameraných na rozvoj osobnosti. Táto metóda je založená na učení cestou zážitku a následnej spätnej väzby v prírodným podmienkach.
Väčšia časť outdoorového tréningu prebieha v prírodnom prostredí. Športové aktivity sa konajú pod dohľadom odborníkov na daný druh aktivity. V skupine trénerov je vždy jeden psychológ. Obsadenie lektormi, trénermi, výkonnými športovcami garantuje fyzický a psychický prínos pre každého účastníka.

Najčastejšou témou outdoorového tréningu:

teambuilding: rozvoj vnútroteamovej kooperácie a konkurencie, zlepšenie vnútroteamovej komunikácie, vytvorenie zdravých komunikačných kanálov na pracovisku, rozvoj teamovej práce

skupinová kohézia: rozvoj pozitívnych vlastností kolektívu na základe súdržnosti jednotlivých pracovníkov, vytvorenie priateľskej atmosféry na pracovisku, vytvorenie pevných formálnych aj neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi, ktoré napomáhajú k celkovej pracovnej atmosfére
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]