» Termíny kurzov

 

Názov kurzu - Kontroling Termín Druh kurzu
Miesto a úloha kontrolingu v podnikovom riadení 19.9.2010 Basic
Riadenie podniku na princípoch kontrolingu 24.10.2010 Basic
Problémy a prístupy k hodnoteniu výsledkov podníku 31.10.2010 Basic
Finančné a ekonomické ukazovatele pre riadenie 19.9.2010 Basic
Miesto a úloha kontrolingu v podnikovom riadení 17.10.2010 Basic
Nástroje kontrolingu podporujúce riadenia zisku 14.11.2010 Basic
Pohľad na tvorbu zisku na úrovni podnikových výkonov 21.11.2010 Basic
Manažérske účtovníctvo, kalkulačný systém podniku 26.9.2010 Basic

 

Názov kurzu - Manažment Termín Druh kurzu
Riadenie a motivácia ľudí 20.10.2010 Basic
Efektívna komunikácia v manažmente 10.10.2010 Basic
Efektívna komunikácia v manažmente 16.-17.10.2010 Medium
Riadenie a motivácia, štruktúra vyjednávania 27.-28.10.2010 Medium
Riadenie a motivácia ľudí 31.10.2010 Medium

 

Názov kurzu - Obchodníci Termín Druh kurzu
Komunikácia so zákazníkom 3.10.2010 Basic
Komunikácia so zákazníkom, predajné zručnosti 16.-17.10.2010 Medium
Aktívny predaj, predajný rozhovor 6.10.2010 Basic
Aktívny predaj, predajný rozhovor 26.9.2010 Medium

Cena kurzov:

Basic: 134,44 € [ 4.050,00 Skk ]

Medium: 268,87 € [ 8.100,00 Skk ]

Progressiv: 365,13 € [ 11.000,00 Skk ]

Uvedená cena v eurách je prepočítaná konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 Skk .

Účastnícky poplatok zahŕňa: školné /lektor, študijné materiály/, prenájom vyučovacích priestorov, prenájom vyučovacích pomôcok /dataprojektor, videotechnika/, strava počas priebehu kurzu, občerstvenie, organizačné zabezpečenie.

Zľavy: zľavy pre firmy podľa počtu účastníkov
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]