» O firme
Duall training centrum je vzdelávacia a poradenská spoločnosť založená na zahraničnom know-how transformovaného na slovenské podmienky. Naším cieľom je formovať, vytvárať tréningové programy pre široké spektrum klientov. Naše tréningové programy sú zamerané na rozvoj takých obchodných a manažérskych zručností, ktoré pomôžu účastníkom vyrovnať a prekonať svoju konkurenciu. Snažíme sa ku každému pristupovať individuálne, aby sme správne vedeli diagnostikovať klientove potreby. S každým klientom chceme spolupracovať dlhodobo a pomáhať mu pri jeho raste. Duall training centrum zabezpečuje na svoje výcvikové kurzy špičkových lektorov zo Slovenska a Čiech. Kvalitný výcvikový proces je zabezpečený supervíziou v každom výcvikovom programe.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]