» Medzinárodný projekt pre top
   manažérov alebo obchodníkov
Medzinárodný projekt pre top - manažérov alebo obchodníkov
zameraný na rozvoj manažérskych/obchodných komunikačných zručností v anglickom jazyku za účasti top manažérov zo štátov EU podnikajúcich v príbuzných oblastiach.
Účelom kurzu je zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku top manažmentu a nadviazať nové obchodné kontakty s ostatnými účastníkmi z krajín EU a naučiť sa vidieť riešenia situácií z pohľadu iných špecifických rozdielov krajín zúčastnených na kurze. Kurz je koncipovaný tak, aby priniesol účastníkom nové medzinárodné kontakty v príbuznej oblasti, posledný deň je prezentácia firiem všetkých účastníkov zúčastnených na kurze za účelom nadviazania nových obchodných kontaktov.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]